လန္းတဲ႔အတြဲ(ျမန္မာ)

မိမိႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္... မိမိတင္လိုသည္မ်ားကိုလည္း royalbigcat2013@googlemail.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္.. .comment ေရးသြားခ်င္လ်င္ no comment သို႔မဟုတ္ comment ကို ကလစ္ပါ.. Blogger ေၾကာင္ၾကီးကိုေႀကာင္လဲcomment ဝင္ေရးျပီးအႀကံေပးေနတုန္းပါပဲ။စမ္းတဝါးဝါးနဲ႔ပဲလုပ္ေနတယ္ေနာင္ေတာ္ေႀကာင္ႀကီးေရ

....ကုန္းႀကမ္းေတြလဲအရင္လိပ္စာအတိုင္းပဲပို႔ႏိုင္ပါေႀကာင္းးးးး